Geometria 3D – posiada ją każdy model 3D i dzieli się ona na 3 części składowe – wierzchołki, krawędzie i ściany (poligony). Jedyną cechą jaką posiada geometria jest kształt. Nie ma ona koloru ani innych właściwości wizualnych – do tego potrzebne są tekstury.