Krawędźang. edge – część składowa geometrii 3D, jest to linia pomiędzy dwoma wierzchołkami. Co najmniej 3 krawędzie tworzą ścianę (poligon).