Model 3D – jest to komputerowa, matematyczna reprezentacja obiektu w trzech wymiarach przestrzennych, składająca się z poligonów.

Dowiedz się więcej: Przykładowy proces tworzenia modeli został starannie opisany w zakładce Wizualizacje mebli 3D.