Poligon ang. face, polygon – potocznie zwany też ścianą – część składowa geometrii 3D, jest to powierzchnia zawierająca się pomiędzy co najmniej trzema wierzchołkami i krawędziami. Istnieją 3 rodzaje ścian:

  • trisy, które mają 3 wierzchołki i 3 krawędzie,
  • quady, które mają 4 wierzchołki i 4 krawędzie,
  • ngony, które mają 5 wierzchołków lub więcej i tyle samo krawędzi