Quadpoligon (ściana), który ma 4 wierzchołki i 4 krawędzie. Quady nie zawsze są płaszczyzną, natomiast „wygodnie” dzielą się na trisy.

Są najczęstszym rodzajem ścian podczas modelowania, bowiem w siatce quad-ów można wyznaczyć tzw. przepływ czyli podział bryły po krawędziach wzdłuż osi poprzecznej lub wzdłużnej siatki.

Quady pozwalają także na łatwe redukowanie geometrii modelu – poprzez łączenie sąsiadujących quad-ów lub jej zagęszczanie – poprzez podział quad-ów na mniejsze quady.