Scena – jest to wirtualny obszar, w którym obecne są wszystkie obiekty 3D (zarówno modele jak i oświetlenie oraz wirtualna kamera) istniejące w danym projekcie.