Wierzchołekang. vertex – część składowa geometrii 3D, jest to pojedynczy punkt z koordynatami w 3 osiach przestrzennych (x,y,z). Wierzchołki tworzą krawędzie i ściany (poligony).