wizualizacja kuchni z wyspą kuchenną

Wizualizacja kuchni jest przedstawieniem tego pomieszczenia w formie komputerowej symulacji za pomocą grafiki trójwymiarowej. Pozwala to ukazać efekt końcowy proponowanej aranżacji bez potrzeby jej ostatecznej realizacji. Dzięki temu jeszcze na etapie projektowania można nanieść praktycznie nieograniczone zmiany w rozkładzie pomieszczenia, umiejscowieniu mebli, rodzaju materiałów i od razu zobaczyć ich skutek. Korzyścią tego rozwiązania jest wielka elastyczność w modyfikowaniu projektu i w rezultacie precyzyjne dopasowanie do indywidualnych wymagań klienta.

Dzisiaj, większość przedsięwzięć architektonicznych opracowywanych jest w programach typu CAD (Computer Aided Graphics), a wizualizowanie nowoczesnych kuchni, często także z jadalnią i salonem, jest już powszechnym zjawiskiem. Jest to szczególnie przydatne dla zaprezentowania walorów mniej popularnych rozwiązań, np. kuchni na poddaszu lub zawierających skosy

Krok pierwszy – referencje i materiały zdjęciowe

Do stworzenia wizualizacji kuchni niezbędny jest plan na podstawie którego wymodelujemy jej wnętrze. Często otrzymujemy go od projektanta w formacie .dwg lub .dxf, ale możemy go także wykonać na podstawie dostarczonych zdjęć. Kolejną opcją jest samodzielnie stworzenie projektu przez grafika 3D wykonującego zlecenie. Taki plan importujemy do programu graficznego 3D i, po uprzednim ustawieniu i dostosowaniu wymiarów, tak aby zgadzały się z rzeczywistymi, zaczynamy „na nim” budować scenę. Warto także wyposażyć się w szereg zdjęć referencyjnych (co jest dobrym nawykiem w jakiejkolwiek pracy graficznej) innych kuchni czy mebli, aby od samego początku dbać o realistyczny wygląd obiektów.

Jak przebiega proces wizualizacji kuchni

Właściwe prace w programie graficznym 3D zaczynamy od postawienia ścian, wstawienia okien, drzwi, czy wyspy kuchennej oraz wybraniu odpowiednich materiałów zgodnych z projektem. Następnie gromadzimy potrzebne modele mebli i innych wymaganych przedmiotów. Możemy je wymodelować sami, co jest najczęstszym rozwiązaniem w przypadku kuchni, albowiem meble kuchenne zwykle robione są pod wymiar u stolarza. Istnieje też możliwość pobrania gotowych obiektów 3D z repozytoriów internetowych, lub z katalogów konkretnych producentów i dystrybutorów zabudowy kuchennej.

Jest to także przydatne, przy mniej istotnych obiektach dekoracyjnych, detalach takich jak np. rośliny doniczkowe czy zastawa stołowa. Po ustawieniu wszystkich elementów przechodzimy do dostosowania oświetlenia, które jest jednym z najważniejszych składowych całego projektu, ponieważ pozwala nam pokazać realizm, podkreślić istotniejsze fragmenty, zbudować nastrój i atrakcyjnie zaprezentować scenę.

Czas na etap finalny – renderowanie

Ostatnim krokiem jest wygenerowanie, na podstawie naszej sceny, realistycznego obrazu symulującego rzeczywisty sposób padania promieni światła, z uwzględnieniem właściwości użytych materiałów, takich jak refleksyjność, przeźroczystość, metaliczność, chropowatość etc.

Podczas rozmów z klientem identyfikujemy jego oczekiwania i na tej podstawie ustalamy ile wykonamy takich obrazów (Wariacje kadrowania i oświetlenia, czy nawet samego umeblowania kuchni).

W zależności od złożoności i rozmiaru projektu, czas powstawania takiej wizualizacji 3D może wynosić od kilku dni do nawet kilku tygodni, w przypadku najbardziej wymagających realizacji.

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@openimage.pl, tel. 721 440 951

Wizualizacje kuchni – Galeria